TEACHING

COLLEGE ALGEBRA, Summer 2010
QRMS, Fall 2010
CALC 1, Spring 2011
LINEAR ALGEBRA, Summer 2011
CALCULUS 3, Spring 2012
CALCULUS 2, Summer 2012
CALCULUS 3, Fall 2013
CALCULUS 3, Spring 2015
CALCULUS 1, FALL 2017
CALCULUS 1, Spring 2018
LINEAR ALGEBRA, Summer 2018
CALCULUS 1, Fall 2018
LINEAR ALGEBRA, Spring 2019
CALCULUS 1, Spring 2019
CALCULUS 1, Fall 2019
DISCRETE MATH, Spring 2019
CALCULUS 1, Spring 2020
ANALYSIS 1, Summer 2020
LINEAR ALGEBRA FOR NON-MATH MAJORS 1, Summer 2020
CALCULUS 1, Fall 2020
Analysis 1, Summer 2021
Probability (Math 4510), Summer 2022
HOME